Om foreningen

Med den faglige forening Bioteknologiundervisere i Danmark, vil vi gerne bidrage til at:

  • Udvikle bioteknologifaget som et samlet og nyt fag, både på STX og HTX. og herigennem være inspiration for bioteknologilærere.
  • Dele afprøvede bioteknologiforløb, materialer og øvelser, også for at lette samarbejdet på skoler hvor 2 lærere underviser i et samlet fag.
  • Medvirke til udvikling og videreformidle nye bioteknologiøvelser til gymnasier.
  • Vi vil gerne samkøre alle de tilbud vi kender til gymnasielærere og -elever, så alle kan finde dem.
  • Samarbejde og sparre med erhvervsliv, industri og aftager institutioner
  • Styrke interessen for naturvidenskab på gymnasie- og videregående uddannelser og derigennem arbejde for styrkelse, forståelse og anerkendelse af bioteknologifaget.
  • Være forbindelsesled til fagkonsulenter (ministeriet), og være høringspart ved regelændringer.