Kontakt

Generelle henvendelser til BiDs bestyrelse sendes til: info@biotekunderviser.dk

Øvrige kontaktinformationer til bestyrelsen:

Formand: Christine Brænder Almstrup. Ansættelsessted: Roskilde Gymnasium. mail:  rgch@roskilde-gym.dk
 
Næstformand: Mårten Flø Jørgensen, Ansættelsessted: Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Mail:  mf@bagkost.dk 
 
Kasserer: Anja Sjørslev Christensen, Ansættelsessted: Midtsjællands Gymnasiym MSG, mail: ac@msg-gym.dk 
 
Medlem:Anine Engholm Jeppesen, Ansættelsessted: Borupgaard Gymnasium, mail:  ae@boag.nu
 
Medlem: Jesper Lund Sørensen, Ansættelsessted: Haderslev Gymnasium, mail:  jls@haderslev-gym.dk
 
Medlem: Dorte Lind Damkjær, Ansættelsessted: Vejle Tekniske Gymnasiym, mail: dld@vtg.dk

Medlem: Mads Ole Lind , Ansættelsested Næstved Gymnasium, mail: mo@ngh.nu