Bioteknologiundervisere i DanmarkForening HTX og STX

Nyhedsbrev og faglige mindstekrav

Forårets nyhedsbrev er nu sendt ud til foreningens medlemmer, men det kan også findes her på hjemmesiden, sammen med tidligere nyhedsbreve. Bare klik på fanen "Nyhedsbreve" øverst.

BiD har udarbejdet en beskrivelse af hvordan man som underviser, eller kommende underviser kan finde ud af om man opfylder de faglige mindstekrav til Bioteknologi A. I kan finde den her på opslaget, eller for nu, under fanen "Om foreningen".

Rigtig god Kristi Himmelfart fra Bioteknologiundervisere i Danmark

Labster

BiD har fået følgende henvendelse fra Labster:

Her en opdatering på antallet af simulationer, som er tilgængeligt via samarbejdet mellem Labster og Børne- og
Undervisningsministeriet.

På grund af den nye Covid-19 situation har vi besluttet,at åbne op for mange flere virtuelle laboratorier (nu 55), som jeres gymnasieelever kan tilgå gratis i en begrænset periode.

Den fulde liste kan findes her https://www.labster.com/high-school-dk/?ref=3270ed72acc748f. Klik på de forskellige bokse for at se beskrivelser og en spil-knap.

Beskrivelser er på engelsk, og de 12 laboratorier som er tilgængelige på dansk, er markeret med 'also available in Danish'.

Hjælp bioteknologifaget på STX og HTX! 

De faglige foreninger generelt, gør et stort arbejde for at varetage fagets og undervisernes interesser og er vigtigt bindeled mellem ministeriet og gymnasierne.  

Det gælder også den relativt nystartede forening Bioteknologiundervisere i Danmark. 

Vi som faglig forening, har en løbende kontakt med fagkonsulenterne, og taler bioteknologifagets sag politisk. Vi deltager  i GL sammenhænge og i 2 årlige faglige fora arrangeret af Undervisningsministeriet.

Ligesom andre faglige foreninger løser vi mange opgaver, ved bl.a.  at arrangere faglig efteruddannelse og workshops, ved oplysning om faglige arrangementer og ved besvarelse på henvendelser  fra underviserne i Bioteknologi. Vi udgiver nyhedsbreve og har en hjemmeside til at kommunikere med vores medlemmer. 

Alt dette er frivilligt arbejde, ligesom i andre faglige foreninger.

Vi har imidlertid brug for DIN hjælp til 2 ting: 

1.    Tilmeld dig vores inspirationseftermiddag d. 19/9 i Odense kl. 16.15. Her får I en faglig opdatering på både biomarkører og laktoseintoleranse samt nyt undervisningsmateriale til biotekundervisningen.  Arrangementet efterfølges af foreningens generalforsamling, den del tager blot en time. Meld dig ind i foreningen (hvis du ikke allerede er medlem). Vi søger gode folk i bestyrelsen fra både STX og HTX, måske det er noget for dig? I er velkomne til at skrive til os forud for at høre mere. 

2.    Spred det gode budskab om at også bioteknologi har sin egen faglige foreninger i dit netværk, eks. ved at dele indslaget her.

Hvis vi skal lykkes med at lave en rigtig god faglig forening har vi brug for jeres opbakning!  

Hilsner til biotekundervisere på STX og HTX i det ganske land fra

Bioteknologiundervisere i Danmark

Restudy - nu gratis platform

Restudy, er en online platform med over 225.000 brugere, og 2000 videoer inden for flere fag bla. Biologi / bioteknolgi til alle børn fra 4. klasse til og med 3.g. Restudy er blevet  gratis platform, tjek: https://restudy.dk/ Det eneste man skal gøre er at logge ind med sit UNI-login. Første gang opretter man sig som bruger, og skal derefter bekræfte via mail. Fremadrettet vil man blot skulle bruge sit UNI-Login for at se videoerne. God fornøjelse!