Bioteknologiundervisere i DanmarkForening HTX og STX

Invitation til fokusgruppeinterview om Forskerzoneartikler til gymnasiet

BiD har fået følgende henvendelse, der måske kunne være noget for dig:

Sammen med videnskab.dk og 5 forskere fra PharmaSchool har jeg lavet en artikelserie om farmaceutisk forskning, som skal kunne bruges i undervisningen i gymnasiet i fagene biologi, kemi og bioteknologi, MEN jeg har brug for at høre jeres mening og faglige vurdering af det færdige resultat!

Fokusgruppeinterviewet skal både bruges som en del af mit speciale i farmaci ved Københavns Universitet og gøre videnskab.dk klogere på, hvordan man bedst formidler til jer og jeres elever.

Der vil blive afholdt to fokusgruppeinterview: et den 30. og et den 31. oktober begge dage fra 15:30-17:00. Afholdelsesstedet er PharmaSchool: Universitetsparken 2, 2100 København Ø.

Jeg står for afholdelsen af interviewet, men min specialevejleder vil også være til stede. Fokusgrupperne vil bestå af 5-6 deltagere.

Er du interesseret i at deltage, kan du kontakte mig på mail: majamarie.pedersen@gmail.com eller telefon: 27 24 89 94. Kontakt mig også gerne, hvis du ønsker at deltage men er forhindret på de afsatte dage eller har spørgsmål.

Hjælp bioteknologifaget på STX og HTX! 

De faglige foreninger generelt, gør et stort arbejde for at varetage fagets og undervisernes interesser og er vigtigt bindeled mellem ministeriet og gymnasierne.  

Det gælder også den relativt nystartede forening Bioteknologiundervisere i Danmark. 

Vi som faglig forening, har en løbende kontakt med fagkonsulenterne, og taler bioteknologifagets sag politisk. Vi deltager  i GL sammenhænge og i 2 årlige faglige fora arrangeret af Undervisningsministeriet.

Ligesom andre faglige foreninger løser vi mange opgaver, ved bl.a.  at arrangere faglig efteruddannelse og workshops, ved oplysning om faglige arrangementer og ved besvarelse på henvendelser  fra underviserne i Bioteknologi. Vi udgiver nyhedsbreve og har en hjemmeside til at kommunikere med vores medlemmer. 

Alt dette er frivilligt arbejde, ligesom i andre faglige foreninger.

Vi har imidlertid brug for DIN hjælp til 2 ting: 

1.    Tilmeld dig vores inspirationseftermiddag d. 19/9 i Odense kl. 16.15. Her får I en faglig opdatering på både biomarkører og laktoseintoleranse samt nyt undervisningsmateriale til biotekundervisningen.  Arrangementet efterfølges af foreningens generalforsamling, den del tager blot en time. Meld dig ind i foreningen (hvis du ikke allerede er medlem). Vi søger gode folk i bestyrelsen fra både STX og HTX, måske det er noget for dig? I er velkomne til at skrive til os forud for at høre mere. 

2.    Spred det gode budskab om at også bioteknologi har sin egen faglige foreninger i dit netværk, eks. ved at dele indslaget her.

Hvis vi skal lykkes med at lave en rigtig god faglig forening har vi brug for jeres opbakning!  

Hilsner til biotekundervisere på STX og HTX i det ganske land fra

Bioteknologiundervisere i Danmark

Restudy - nu gratis platform

Restudy, er en online platform med over 225.000 brugere, og 2000 videoer inden for flere fag bla. Biologi / bioteknolgi til alle børn fra 4. klasse til og med 3.g. Restudy er blevet  gratis platform, tjek: https://restudy.dk/ Det eneste man skal gøre er at logge ind med sit UNI-login. Første gang opretter man sig som bruger, og skal derefter bekræfte via mail. Fremadrettet vil man blot skulle bruge sit UNI-Login for at se videoerne. God fornøjelse!

Inspirationskursus for gymnasielærere på DTU 18. og 19. november

Mangler du inspiration til din undervisning omkring  bioinformatik og enzymkinetik koblet til eksempler fra industrien, så se her.

DTU afholder to inspirationskurser for gymnasielærere indenfor emnerne: "Regnskov + supercomputer = fremtidens medicin", og "Bioraffinering - fremtidens brændstof - hvorfor og hvorfor ikke".

Bemærk at de har sænket prisen for kurserne, så der forhåbentlig er flere undervisere, der har mulighed for at komme med.

Læs mere under "Kurser og konferencer". Husk at scrolle ned, da kurserne vises efter dato.

Tilbud om gratis oplæg af Professor Jay Keasling og Senior Researcher Irina Borodina.

Vi vil gerne gøre opmærksom på at NNF inviterer til "Bioscience Lecture":

In 2 weeks, on 5 September, Novo Nordisk Foundation host a Copenhagen Bioscience Lecture here in the auditorium with Professor Jay Keasling and senior researcher Irina Borodina. Jay Keasling has a talk on “Essence of hops and cannabis: engineering yeast to produce some of the better things in life” and Irina Borodina on “Yeast cell factories for sustainable food production”. You are very welcome to come, as well as to share this invitation in your networks. Registration is free of charge but mandatory and the deadline is 2 September 2019. For more information and registration, click here and you will be guided directly to the event on the website

I kan også læse mere her: "Bioscience Lecture".

Temadage på SDU

Vi vil gerne gøre foreningens medlemmer opmærksomme på muligheden for at deltage i en eller flere temadage, som Syddansk Universitet afholder i løbet af efteråret 2019/vinteren 2020.Temadagen er et efteruddannelsestilbud med faglig opkvalificering: Faglige input og oplæg fra SDU’s forskere, workshop med kolleger og adgang til materiale, som kan anvendes i den efterfølgende undervisning.

Temadagene giver ny faglig viden og inspiration i eget/egne fag, og samtidig er de fleste temadage relevante for undervisere fra flere fag, da emnerne oftest belyses ud fra en flerfaglig tilgang.

Tematikkerne spænder vidt: fra Climate changeComputational thinkingGhettolitteratur til Europa i dag – 30 års efter murens fald for blot at nævne nogle. 

Indhold, tilmelding og pris fremgår af oversigten: www.sdu.dk/temadage

Digital workshop

BiD afholder en workshop omkring digitalisering af skriftlige eksamensopgaver. Målet er, sammen med jer, at få digitaliseret tidligere skriftlige eksamensopgaver i Bioteknologi A, som vores elever kan bruge til træning til den skriftlige eksamen.

Workshoppen afholdes: Tirsdag den 14. maj kl. 16.00-18.30 på Sct. Knuds Gymnasium i Odense, og er både for undervisere på HTX og STX.

Tilmelding sker ved at betale 100 kr. på MobilePay nr. 469280 senest den 7. maj, husk at notere dit navn og "Digi. Work" i kommentarfeltet.

Prisen for ikke-medlemmer er 250 kr.

Prisen dækker bl.a. forplejning.

Læs mere om programmet i invitationen herunder og del den gerne med dine kollegaer!

Pages