Bioteknologiundervisere i DanmarkForening HTX og STX

Virtuel workshop om mundtlig eksamen i bioteknologi

Igen i år afholder BiD en virtuel workshop om mundtlig eksamen i bioteknologi onsdag den 11. maj kl. 14-16.

Så er du frisk på dialog om mundtlig bioteknologi eksamen, med det formål at inspirere hinanden til forskellige måder at udforme eksamensspørgsmål på mm. så se mere i vedhæftede invitation, hvor der også er link til tilmelding, eller tilmeld dig direkte her.

 

Dataanalyse & Kræft - også til SRO!

Underviser du i biologiteknologi, biologi eller matematik? Og kunne du tænke dig inspiration til at undervise i emnerne dataanalyse, kræft og præcisionsmedicin? På www.dataanalyseogkraeft.ku.dk finder du gratis undervisningsmateriale udviklet af forskere og undervisere, og her kan du også se videopræsentationer fra introduktionsworkshops i 2020 & 2021.

Undervisningsmaterialet Dataanalyse & Kræft er udviklet af forskere fra Københavns Universitet, Herlev Gentofte Hospital & Roskilde Gymnasium med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Formålet med materialet er at give elever indblik i, hvordan genetiske data anvendes inden for kræftforskning og udvikling af præcisionsmedicin. Materialet giver eleverne mulighed for at arbejde med emnerne kræftbiologi, bioinformatik og præcisionsmedicin samt statistik og matematiske modeller med udgangspunkt i autentiske genomiske datasæt fra open source databasen cBioPortal.

Fagligt samspil, SRP og SRO

Materialet er udarbejdet som et fagligt samspil mellem Bioteknologi A og Matematik A, men kan også anvendes som rent Bioteknologi eller Biologimateriale. Ud over e-bogen finder du på hjemmesiden inspiration til hvordan du kan sammensætte et undervisningsforløb, og hvordan materialet kan anvendes i SRP forløb.

Som noget nyt kan du også læse en bioteknologilærers erfaring med at anvende materiale i et SRO forløb og se eksempler på SRO problemformuleringer. Læs interviewet her.

”Cbioportal giver eleverne mulighed for selv at opstille deres egne hypoteser og teste dem, ved selv at indsamle og analysere data fra databasen. Det faglige samspil mellem matematik og bioteknologi er meningsfuldt og spændende, og materialet omhandler blandt andet chi i anden testen, som ligger uden for kernepensum og som dermed er velegnet til SRO”, Simon Nikolaj Haldbo, Lektor i biologi, kemi og bioteknologi ved Nyborg Gymnasium.

Se videopræsentationer fra tidligere introduktionsworkshops.
Siden offentliggørelsen af undervisningsmaterialet i 2020 har projektgruppen afholdt årlige workshops, for at introducere undervisere til materialet og emnet dataanalyse og kræft. På hjemmesiden kan du se videooptagelser ekspertpræsentationerne fra disse workshops og finde en videointroduktion til cBioPortal. Se videopræsentationer her

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til materialet er du velkommen til at kontakte projektleder

Anne Rahbek-Damm, anne.rahbek@bric.ku.dk

Biosensor, gratis kit til eksperimentel genteknologi

Projekt Biosensor er en del af den studenterdrevne nonprofitorganisation Biotech Academy. 

Biosensor producere gratis kits til praktiske laboratorieøvelser på gymnasialt niveau. Vi har to forskellige cases, man kan bestille på nuværende tidspunkt som er blevet optimeret så øvelsen kan gennemføres i løbet af ét modul. Med begge cases udsendes plasmider, E. coli celler, samt et antibiotikum i kittet. Til øvelserne medfølger der grundige lærevejledninger, teoretisk materiale og opgaver, samt videoer eleverne kan bruge til at forstå baggrundsstoffet. 

Øvelserne er godkendt af Arbejdstilsynet, og i forbindelse med, at man bestiller et kit, vil man få grundig vejledning i, hvordan man klargør lokaler til brug som midlertidige GMO-laboratorier, samt hvordan man indberetter øvelsen til undervisningsministeriet. 

Det er fuldstændig gratis at bestille et kit! Det kan nemt gøres via vores hjemmeside www.biosensor.dk

Biotech Academy camp 2022

Biotech Academy camp for dine elever i uge 42?

​​Biotech Academy camp er en årligt tilbagevende camp, der siden 2008 har haft til formål at præsentere naturvidenskaben og bioteknologien som en spændende og mulighedsrig karrierevej for danske gymnasieelever. Campen retter sig mod landets mest motiverede biologi- og bioteknologi-interesserede gymnasieelever, hvoraf 24 elever udvælges. Campen inkluderer intensiv bioteknologisk undervisning - både teoretisk og eksperimentel i højteknologiske laboratorier på DTU. Campen er en unik mulighed for inspiration, fordybelse og udvidelse af elevernes netværk på tværs af Danmark. Biotech Academy mener, at unge, som tidligt får stimuleret deres bioteknologiske interesse, kan få et vigtigt forspring i deres akademiske karriere, hvilket kan skabe yderligere plads til kreativitet og innovation.

Biotech Academy er en nonprofit studenterorganisation bestående af ambitiøse studerende fra DTU og KU. Campen er for eleverne fuldstændig gratis, da Biotech Academy sørger for fuld forplejning og transport både til og fra campen for de individuelle deltagere, samt fælles transport af gruppen til diverse virksomheder, hvilket sikrer, at denne talentudviklingsmulighed er tilgængelig for alle, uanset økonomisk situation.