Kurser og konferencer

Workshop om mundtlig eksamen i bioteknologi A

Da den nye gymnasiereform trådte i kraft, kom der også en ny form til den mundtlige eksamen i Bioteknologi A. For de fleste af os betyder det, at i år er første gang vi skal lave eksamensspørgsmål efter den nye reform.
Derfor vil BiD gerne invitere til en virtuel workshop torsdag den 20. maj kl. 14.30-16.30, så vi kan få en konstruktiv dialog om udformningen af eksamensspørgsmål og inspirere hinanden til gode problemstillinger, artikler, bilag osv. Workshoppen vil have fokus på
bioteknologieksamen generelt og i mindre grad de særlige problemstillinger for eksamen i 2021.

Workshoppen kommer til at foregå via google meet.

Workshoppen er afholdt.