Kurser og konferencer

Kurset biotekunderviser - Afholdt

Hvad er bioteknologi? hvad siger industrien? universiteterne? lærebogsforfattere? og ikke mindst lærerne? På kurset biotekunderviser har vi samlet helt centrale dele af undervisningen i bioteknologi på STX og HTX, og starter ud med netop hvad bioteknologi er ud fra forskellige synspunkter. Herefter følger en workshop om skr. bioteknologi, hvor du arbejder med at vurdere elevbesvarelser fra skr. eksamen i bioteknologi. Her bliver du klædt bedre på til at gøre eleverne klar til den skriftlige eksamen. Eftermiddagens fokus er på proteiner. Hvad er der sket på området proteiners struktur og funktion de seneste år? Til slut går vi selv i lab og analyserer proteiner ved SDS-gelelektroforese. Du får øvelsesvejledning, filmklip og et forløb om proteinermed hjem - vi håber du vil være med!

Tid:                   Torsdag d. 10. marts kl. 9.30-16.30

Sted:                 Vejle Tekniske Gymnasium, Jernbanegade 28, 7100 Vejle

Tilmelding til kurset her på hjemmesiden under kursustilmelding. Fristen for tilmelding er den 1 marts  2022.

 

Workshop i bioinformatik - Afholdt

Med gymnasiereformen -17 er der kommet krav om undervisning i anvendt bioinformatik i Bioteknologi. For at hjælpe lærere med at kunne løfte denne opgave afholder BID igen et kursus i anvendt Bioinformatik.

På kurset vil du få en introduktion til, hvordan man kan undervise i bioinformatik og hvilke ressourcer man kan bruge i undervisningen. Kurset er lavet som et  hands on kursus, hvor du afprøver en række bioinformatik cases, som du kan gå direkte hjem og bruge i den daglige undervisning. Du vil få materiale til brug i forløb om bakterievækst, genetik/personlig medicin, fødevareproduktion, immunologi og gensplejsning. 

Kursets  fokus er at vise, hvordan man kan bruge bioinformatik som et hjælpeværktøj, til at give bedre forståelse i en række af de temaer, som man underviser i som biotek lærer. Derfor vil du også blive introduceret til et program, som eleverne kan bruge som hjælpeværktøj på linje med Marvinsketch /Chemsketch i kemi.

Kurset er lavet, så hver kursist lærer i sit eget tempo. Om du er helt nybegynder eller har nogen erfaring med bioinformatik er underordnet, idet kursusmaterialet er lavet, så der er basisviden som alle lærer men også mulighed for at gennemgå flere cases, hvis man er mere erfaren. For meget erfarne undervisere er der mulighed for sparring i forhold til hvordan man selv kan udvikle sine egne cases.

 

Tid og sted

Tirsdag den 5 april  2022, Gefion gymnasium, Øster Voldgade 10 1350 København

Pris og tilmelding.

Prisen for kurset er 1000,- for medlemmer og 1500,- for ikke medlemmer. Prisen inkluderer forplejning i forbindelse med kurset. 

Tilmelding til kurset her på hjemmesiden under kursustilmelding. Fristen for tilmelding er fredag den 18 marts  2022.

 

Materiale fra workshop i bioinformatik (opdateres i marts)

Bioinformatik workshop Næstved 2021

Bioinformatik Cystisk fibrose case

Sanger DNA sekventerings øvelse

RFLP brystkræft øvelse 

pGLO plasmid øvelse