Kurser og konferencer

Workshop om anvendt Bioinformatik

Introduktion

Vi gentager vores kursus om anvendt bioinformatik.

Kurset giver en introduktion i bioinformatik i form af workshops, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med anvendelse af programmer til bioinformatik med udgangspunkt i udvalgte cases. Der er fokus på hands-on aktiviteter og didaktisering af bioinformatik i undervisningen. Der kræves ingen forkundskaber til bioinformatik for at deltage i kurset.

Kurset afholdes under forhold, så man kan holde behørig afstand og kan føle sig sikker selv i en coronatid.

Tid og sted

Mandag den 3. maj 2021, Næstved Gymnasium og HF, Nygårdsvej 43, 4700 Næstved.

Kursusafgift 

Kurset arrangeres af foreningen Bioteknologiundervisere i Danmark (BID), og prisen for kurset er 1000,- for medlemmer og 1500,- for ikke medlemmer. Prisen inkluderer forplejning i forbindelse med kurset.

Hvis man i forbindelse med kurset melder sig ind i foreningen fås første års kontingent gratis (gældende for 2021).

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding til kurset sker ved udfyldelse af tilmeldingsblanket til kurset på foreningens hjemmeside.

Fristen for tilmelding er fredag den 16/4 2021.

Program:

10-10:30 - ankomst, registrering og kaffe/the og brød

10:30-12:00 Introduktion til databaser og værktøjer, samt mindre cases med eksempler på, hvordan bioinformatik kan integreres i undervisningsforløb i bioteknologi og biologi.

12:00-12:45 Frokost

12:45-15:30 Workshop med case om cystisk fibrose og bioinformatik (kaffe/the og kage undervejs)

15:30-16:00 opsamling og ERFA

Kursus i Eksperimentel Genteknologi

Foreningen af Danske Biologer afholder to kurser i Eksperimentel Genteknologi, som giver kompetence til at udføre genteknologiske forsøg i undervisningen. For mere information og tilmelding følg linket her.