Kurser og konferencer

Inspirationskursus for gymnasielærere på DTU 18. og 19. november

DTU afholder to inspirationskurser til gymnasielærere i november det ene om bioraffinering og det andet om bioinformatik.

"Bioraffinering - fremtidens brændstof - hvorfor og hvorfor ikke" afholdes den  18. november 2019 på DTU. Kursusdagen vil give et indblik i fermenteringsprocesser, procesteknologi og Aspergillus niger som produktionsorganisme. Du vil få muligheden for at afprøve en enzymkinetikøvelse, der viser Michaelis-Menten teorien, og som du kan bruge i undervisningen på dit gymnasium. Øvelsen kan perspektiveres til problemstillinger omkring nedbrydning af affald til bioethanolproduktion og kobles til Biotech Academys forløb om fermentering af bioethanol. Læs mere her: Kursusbeskrivelse.

"Regnskov + supercomputer = fremtidens medicin" afholdes den 19. november 2019 på DTU.

Kursusdagen tager udgangspunkt i forskningsprojektet ARGO, der er baseret på bioinformatik. ARGOs formål er at kortlægge regnskovenes mange planters DNA, så man f.eks. har mulighed for at undersøge planternes medicinske egenskaber uden at skulle ud og høste planterne. Dagen giver gennem foredrag om ARGO et inspirerende indblik i bioinformatik og dets perspektiver. Som kursusdeltager vil du også kunne arbejde med det undervisnings forløb Biotech Academy har udviklet i samarbejde med ARGO. Læs mere her: Kursusbeskrivelse.

 

Kursus i Eksperimentel Genteknologi

Foreningen af Danske Biologer afholder to kurser i Eksperimentel Genteknologi, som giver kompetence til at udføre genteknologiske forsøg i undervisningen. For mere information og tilmelding følg linket her.