Stiftende generalforsamling i BID

Image: 
20 september Rødkilde Gymnasium

Bioteknologifaget er blevet et permanent fag både på HTX og STX, og derfor er vi en række lærere fra STX og HTX, der mener at det er på tide at der bliver dannet en faglig forening, der kan være med til at udvikle faget fremover ved at organisere kurser for både elever og lærere, hjælpe med vidensdeling, komme med anbefalinger omkring fagets indhold m.m.
Vi holder derfor stiftende generalforsamling for foreningen BID - bioteknologiundervisere i Danmark - den 20/9 på Rødkilde Gymnasium, i forlængelse af dialogmødet om det vejledende opgave sæt i Bioteknologi, fra kl. 16-17. Vi håber meget at du har lyst til at møde op og få foreningen op og køre, samt komme med input i forhold til, hvilke fokuspunkter foreningen skal arbejde med.