Invitation til workshop om mundtlig eksamen i Bioteknologi A STX / HTX

Der er nok mange af os, der skal have mundtlig eksamen i bioteknologi, som gerne vil have inspiration hertil.

Den faglige forening Bioteknologiundervisere i Danmark inviterer tilen virtuel workshop:

Onsdag den 15. maj kl. 15.15-17.00

Til en dialog om mundtlig bioteknologi eksamen og eksamensopgaver med det formål at inspirere hinanden til forskellige måder at udforme eksamensspørgsmål på, lave gode problemstillinger, finde artikler mm. Workshoppen foregår virtuelt. Linket bliver sendt via mail efter tilmelding, og mødet tilgås direkte via at klikke på linket. Som deltager i workshoppen, får du adgang til en række forskellige eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål og mulighed for feedback på opgaver.

Program

● Oplæg fra BiD om mundtlig bioteknologi A eksamen

● Workshop med gruppearbejde om eksamensopgaver opdelt i STX og HTX

● Kort fælles opsamling og afslutning

 

Forberedelse til workshoppen: Ingen. Men du må gerne medbringe eksamensopgaver, du tidligere har anvendt eller overvejer at benytte. På den måde bidrager vi til en fælles pulje af eksamensopgaver.

Tilmelding senest lørdag d. 11. maj, på linket her: https://forms.gle/Jif617Ve28j3dH3f6

Senest dagen før mødet modtager de tilmeldte en mail med bl.a. møde-link til deltagelse.

Vi håber at se dig til workshoppen :-)

Venlig hilsen

BiD’s bestyrelse