Dataanalyse & Kræft - også til SRO!

Underviser du i biologiteknologi, biologi eller matematik? Og kunne du tænke dig inspiration til at undervise i emnerne dataanalyse, kræft og præcisionsmedicin? På www.dataanalyseogkraeft.ku.dk finder du gratis undervisningsmateriale udviklet af forskere og undervisere, og her kan du også se videopræsentationer fra introduktionsworkshops i 2020 & 2021.

Undervisningsmaterialet Dataanalyse & Kræft er udviklet af forskere fra Københavns Universitet, Herlev Gentofte Hospital & Roskilde Gymnasium med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Formålet med materialet er at give elever indblik i, hvordan genetiske data anvendes inden for kræftforskning og udvikling af præcisionsmedicin. Materialet giver eleverne mulighed for at arbejde med emnerne kræftbiologi, bioinformatik og præcisionsmedicin samt statistik og matematiske modeller med udgangspunkt i autentiske genomiske datasæt fra open source databasen cBioPortal.

Fagligt samspil, SRP og SRO

Materialet er udarbejdet som et fagligt samspil mellem Bioteknologi A og Matematik A, men kan også anvendes som rent Bioteknologi eller Biologimateriale. Ud over e-bogen finder du på hjemmesiden inspiration til hvordan du kan sammensætte et undervisningsforløb, og hvordan materialet kan anvendes i SRP forløb.

Som noget nyt kan du også læse en bioteknologilærers erfaring med at anvende materiale i et SRO forløb og se eksempler på SRO problemformuleringer. Læs interviewet her.

”Cbioportal giver eleverne mulighed for selv at opstille deres egne hypoteser og teste dem, ved selv at indsamle og analysere data fra databasen. Det faglige samspil mellem matematik og bioteknologi er meningsfuldt og spændende, og materialet omhandler blandt andet chi i anden testen, som ligger uden for kernepensum og som dermed er velegnet til SRO”, Simon Nikolaj Haldbo, Lektor i biologi, kemi og bioteknologi ved Nyborg Gymnasium.

Se videopræsentationer fra tidligere introduktionsworkshops.
Siden offentliggørelsen af undervisningsmaterialet i 2020 har projektgruppen afholdt årlige workshops, for at introducere undervisere til materialet og emnet dataanalyse og kræft. På hjemmesiden kan du se videooptagelser ekspertpræsentationerne fra disse workshops og finde en videointroduktion til cBioPortal. Se videopræsentationer her

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til materialet er du velkommen til at kontakte projektleder

Anne Rahbek-Damm, anne.rahbek@bric.ku.dk