Book en ekspert udvider!

Book en ekspert til gymnasiet, er en gratis ordning hvor tek/nat-professionelle kommer på besøg i undervisningen. Formålet med besøgene er at give et virkelighedsnært, fagligt supplement til undervisningen og vise eleverne fagenes praktiske anvendelse.

Ordningen er nu udvidet til også at dække Region H, og der er kommet mange flere eksperter at vælge mellem for lærerne. Indtil videre er ordningen primært udbredt til gymnasier i Region H og Region Midt. Du kan se alle eksperterne her:

https://ekspert.engineerthefuture.dk/for-ungdomsuddannelserne/