Hjælp bioteknologifaget på STX og HTX! 

De faglige foreninger generelt, gør et stort arbejde for at varetage fagets og undervisernes interesser og er vigtigt bindeled mellem ministeriet og gymnasierne.  

Det gælder også den relativt nystartede forening Bioteknologiundervisere i Danmark. 

Vi som faglig forening, har en løbende kontakt med fagkonsulenterne, og taler bioteknologifagets sag politisk. Vi deltager  i GL sammenhænge og i 2 årlige faglige fora arrangeret af Undervisningsministeriet.

Ligesom andre faglige foreninger løser vi mange opgaver, ved bl.a.  at arrangere faglig efteruddannelse og workshops, ved oplysning om faglige arrangementer og ved besvarelse på henvendelser  fra underviserne i Bioteknologi. Vi udgiver nyhedsbreve og har en hjemmeside til at kommunikere med vores medlemmer. 

Alt dette er frivilligt arbejde, ligesom i andre faglige foreninger.

Vi har imidlertid brug for DIN hjælp til 2 ting: 

1.    Tilmeld dig vores inspirationseftermiddag d. 19/9 i Odense kl. 16.15. Her får I en faglig opdatering på både biomarkører og laktoseintoleranse samt nyt undervisningsmateriale til biotekundervisningen.  Arrangementet efterfølges af foreningens generalforsamling, den del tager blot en time. Meld dig ind i foreningen (hvis du ikke allerede er medlem). Vi søger gode folk i bestyrelsen fra både STX og HTX, måske det er noget for dig? I er velkomne til at skrive til os forud for at høre mere. 

2.    Spred det gode budskab om at også bioteknologi har sin egen faglige foreninger i dit netværk, eks. ved at dele indslaget her.

Hvis vi skal lykkes med at lave en rigtig god faglig forening har vi brug for jeres opbakning!  

Hilsner til biotekundervisere på STX og HTX i det ganske land fra

Bioteknologiundervisere i Danmark