Undersøgelse fra Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab har kontaktet BiD med henblik på en landsdækkende undersøgelse omkring underviseres eksisterende erfaringer og behov inden for innovation i undervisningen, så de bedst muligt kan tilpasse deres støtte og tilbud. Undersøgelsen er anonymiseret, og vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at besvare undersøgelsen her:

Link til beskrivelse af undersøgelse + selve undersøgelsen: https://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/landsdaekkende-undersoegelse-saetter-spot-paa-entreprenoerskabsundervisning

Direkte link til undersøgelsen: https://da.research.net/r/ffe2020

Fonden for Entreprenørskab har til opgave at støtte undervisere på de gymnasiale uddannelser med at implementere innovation i undervisningen som en del af gymnasiereformen. De kommer blandt andet til at bidrage til FIP-kurser, og institutioner og faglige foreninger kan booke dem til oplæg og kompetenceudvikling inden for innovationsdidaktik.